Om Automotive

Att minimera dödtid är viktigt inom biltillverkning, så det är viktigt att underhållet kan utföras snabbt, korrekt och säkert. Genom att se till att rätt, korrekt utbildad personal utför detta maximerar man effektiviteten och minskar antalet linjer på dödtid. Med så många människor som arbetar nära automatiserade verktyg, linjer och robotceller uppstår unika utmaningar. Fortress kan ta fram specifikationer för slutanvändare som fångar upp alla maskinmonterade I/O-krav för att erbjuda en kostnadsreduktion i integrationen samtidigt som personalen skyddas från olyckor och skador.

Kärnsektorer

För att utforska våra andra kärnindustrier och applikationer, klicka på alternativen nedan:

maskinsäkerhetsexpertis

Håll dig uppdaterad med alla våra tillgängliga resurser, från applikationsguider till maskinsäkerhetsstandarder.

Hitta rätt skydd

Vi vill se till att du hittar rätt lösning för rätt applikation.