Ambar otomasyonu hakkında

 

Warehousing automation otherwise know as intralogistics can be summarised by optimizing, integrating, automating, and managing the logistical flow of information and material goods in a fulfillment or distribution center.

Automated warehouses can be deceptively dangerous for machine operators and maintenance personnel. These large facilities often contain automated storage and retrieval systems (ASRS) that span across many isles and require multiple access points while the visibility of personnel is limited. ​
Additionally, automated warehouses are likely to have many different conveyor systems, robotic handling equipment, and palletisers which each require their own safeguarding and access control procedures in order to avoid injury to personnel and streamline productivity. The risk of unexpected start-up and motivation to defeat in whole body access situations is high as jams or box drops and falls are common and need human intervention to fix while productivity is heavily driven and there is a high motivation to keep. machines running.

 

Why Choose Fortress For Warehouse Automation Safety?

 

The highest level of safety

 

Our interlocks meet the highest level of safety. Many of our interlocks are certified independently by TUV to PLe. Our amGardpro range is even rated to PLe for guard locking, so there is no need to fit two interlocks on gates as amGardpro is so strong that one is enough.


Our customisability ensures you can create an application which meets your exact safety requirements to ensure your people get the highest level of protection. Talk to our safety experts to help you navigate complex safety standards and ensure your people get the best possible protection.

Key Intralogistics Applications

Palletisers & De-palletisers

 

 

 

Palletisers are a very common application in all industries. At Fortress we have helped with several different applications with custom interlocks for each one. Personnel (safety) keys prevent unexpected start up. Our FRANK system can control who is allowed to do what when accessing a robot cell to make sure only the people with training can perform certain tasks.

 

 

FRANK application

 

 

Rail dependent storage and retrieval – EN528 conformity

 

 

EN 528 is a complex standard to follow with key dependency often a complex and misunderstood concept. At Fortress was are experts when it comes to keys, contact our sales team to speak to experts on the EN 528 standard for guidance and support on how best to meet it.

 

 

EN 528

 

 

 

​Fortress has Applications across an Automated Warehouse

Karşılama Merkezi / Otomatik Depo – 3PL Image

Karşılama Merkezi / Otomatik Depo – 3PL Image

Teslimat Alımı

Teslimatları alırken, süreci büyük ölçüde hızlandırarak üretkenliği artırmaya yardımcı olabilecek bir dizi otomatik çözüm vardır.

Bu uygulamalar karmaşık olabilir ve ürünlerin Fortress ve farklı üreticiler ideal bir çözüm elde etmek için.

Deneyimli güvenlik uzmanları ekibimiz, tesisinizin bu sektörlerini koruma sürecinde size rehberlik etmekten mutluluk ve optimum bir çözüm tasarlama konusunda rehberlik etmekten mutluluk duyarız.

🖱️Contact Our Team Here!

Depalletiser ve Susturma Kontrol Sistemi

Bu örnek uygulamada, depalletising robotu, personelin korumalı alana girerken yaralanmamasını sağlamak için bir ışık perdesi ve bir susturma sistemi ile korunmuştur. Örnek Fortress çözüm, pahalı bir I/O dağıtım kutusuna olan ihtiyacı ortadan kaldıracak, kablolama maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak ve erişim kontrolü ile makine/konveyör kontrol bölmelerini tek bir cihazda birleştirecektir.
Çözümümüzün tesisinizde nasıl faydalı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz!

🖱️Depalletiser - Light Curtain Access Guide

Gantry Erişimi

Konveyörler, yuvarlanma yolları ve taşıma üretim hatları üzerindeki erişimi, süreçleri durdurmadan kısıtlamak için giderek yaygınlaşan bir gereklilik vardır. Genellikle bu sistemler birden fazla girişten erişime ve çıkışa izin verir.

Yalnızca erişim denetiminin gerekli olduğu durumlarda, itme dahili serbest bırakma (PIR), yalnızca mekanik ünitenin yalnızca onaylanmış personel tarafından tutulan bir anahtarla çalıştırıldığı bir çözüm sunabilir.

🖱️Find Out More About Our Retrofittable Solution 

Otomatik Depolama ve Alma Sistemleri

Otomatik Depolama ve Alma Sistemleri (ASRS), hem makine operatörleri hem de bakım personeli için çok sayıda tehlike oluşturan büyük otomatik makinelerdir.

Bu sistemlerde hem personel güvenliğini hem de üretkenliği artırma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın!

🖱️ASRS Application Guide

Paletleyici Uygulama Kılavuzu

Bu örnek uygulamada, paletleme robotu, personelin korumalı alana girerken yaralanmamasını sağlamak için bir ışık perdesi ve bir susturma sistemi ile korunmuştur.

Örnek Fortress çözüm, pahalı bir I/O dağıtım kutusuna olan ihtiyacı ortadan kaldıracak, kablolama maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak ve erişim kontrolü ile makine/konveyör kontrol bölmelerini tek bir cihazda birleştirecektir.

Çözümümüzün tesisinizde nasıl faydalı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz!

🖱️Palletiser Application Guide!

Otomatik Depolama ve Alma Sistemi - Çoklu Kapı Erişimi

Birden fazla erişim noktası gerektiren bir ASR'niz varsa, personelin tüm gövde erişimi sırasında korunmasını sağlamak için ek adımlar atılmalıdır. Hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kılavuzumuzu okuyun. Fortress çözüm!

🖱️Multi-Gate Access Control Guide!

Giden Teslimat

Giden teslimatlar için bir kamyona ürün yüklerken, süreci büyük ölçüde hızlandırarak üretkenliği artırmaya yardımcı olabilecek bir dizi otomatik çözüm vardır.

Bu uygulamalar karmaşık olabilir ve ürünlerin Fortress ve farklı üreticiler ideal bir çözüm elde etmek için.

Deneyimli güvenlik uzmanları ekibimiz, tesisinizin bu sektörlerini koruma sürecinde size rehberlik etmekten mutluluk ve optimum bir çözüm tasarlama konusunda rehberlik etmekten mutluluk duyarız.

🖱️Contact Our Team Here!

Konveyör Sistemleri

Konveyör sistemleri genellikle bir depo boyunca geniş mesafelere yayılabilen birden fazla konveyörden oluşur, bu da çalışanları korumak ve büyük kablolama maliyetlerinden kaçınmak için güvenlik cihazlarının kurulumunun dikkatlice düşünülmesi gerektiği anlamına gelir.

Neyse ki Fortress' çözümü, büyük otomatik depoların özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kurulum maliyetlerini ve arıza sürelerini en aza indirerken personel güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özelleştirilebilir.

Papatya zincirlenebilir, tek üniteli çözümümüz hem erişim kontrolü hem de konveyör kontrol bölmelerini içerirken aynı zamanda harici I/O için bir bağlantı noktası içerir, bu da kurulum ve işlemi kolaylaştırır.

Konveyör Sistemi Uygulama Kılavuzu


 

 

When taking in deliveries, there are a number of automated solutions that can help improve upon productivity by greatly speeding up the process. These applications can be complex and may require a collaboration of products from Fortress and different manufacturers to achieve an ideal solution. Our experienced team of safety experts would be happy to guide you through the process of safeguarding these sectors of your facility and are happy to provide guidance on designing an optimal solution.

 

Ekibimizle buradan iletişime geçin!

 

 

 

 

In this example application, the depalletising robot is safeguarded by a light curtain and a muting system to ensure that personnel cannot be injured when entering the safeguarded space. The example Fortress solution will eliminate the need for an expensive I/O distribution box, greatly reduce cabling costs and combine access control and machine/conveyor control pods into a single device.

Çözümümüzün tesisinizde nasıl faydalı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz!

 

Depalletiser Application Guide

 

 

 

 

There is an increasingly common requirement to restrict access over conveyors, rolling roads, and moving production lines without stopping processes. Often these systems allow access and exit via multiple entryways. In instances where only access control is required, the push internal release (PIR) can offer a solution in which the mechanical only unit is operated with a key that is held by approved personnel only.

 

Retrofittable Solution

 

 

 

 

Automated Storage & Retrieval Systems (ASRS) are large automated machines that pose numerous dangers for machine operators and maintenance personnel alike. If you would like to learn more about improving both personnel safety and productivity within these systems, click the link below!

 

ASRS Başvuru Kılavuzu

 

 

 

 

Birden fazla erişim noktası gerektiren bir ASR'niz varsa, personelin tüm gövde erişimi sırasında korunmasını sağlamak için ek adımlar atılmalıdır. Hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kılavuzumuzu okuyun. Fortress çözüm!

 

Multi-Gate Access Control

 

 

 

 

In this example application, the palletising robot is safeguarded by a light curtain and a muting system to ensure that personnel cannot be injured when entering the safeguarded space. The example Fortress solution will eliminate the need for an expensive I/O distribution box, greatly reduce cabling costs and combine access control and machine/conveyor control pods into a single device.

 

Çözümümüzün tesisinizde nasıl faydalı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz!

 

Paletleyici Uygulama Kılavuzu!

 

 

 

 

Conveyor systems often consist of multiple conveyors that can span large distances across a warehouse, meaning the installation of safety devices needs to be carefully considered to protect employees and avoid huge cabling costs. Thankfully, Fortress’ solution is designed with the specific requirements of large automated warehouses in mind and can be customised to maximise personnel safety whilst minimising installation costs & downtime. Our daisy chainable, single unit solution includes both access control & conveyor control pods whilst also containing a connection point for external I/O, making installation and operation easy.

 

Conveyor System Application

 

 

 

 

When loading items onto a truck for outbound deliveries, there are a number of automated solutions that can help improve upon productivity by greatly speeding up the process. These applications can be complex and may require a collaboration of products from Fortress and different manufacturers to achieve an ideal solution. Our experienced team of safety experts would be happy to guide you through the process of safeguarding these sectors of your facility and are happy to provide guidance on designing an optimal solution.

 

Ekibimizle buradan iletişime geçin!

 

 

Fortress has applications right across the material handling sector.

From a factory across the sea to your house goods are handled at multiple points,
click below to see applications we have for handling materials in
all of these touchpoints.

 

 

Lojistiğe Genel Bakış

Lojistiğe Genel Bakış
Manufacturer Logistics Processing Plant Ports Trains Airports Automated Warehouse Fulfilment Centre Superstore Customer Packaging / Material Suppliers Machine/Line Builders

Üretici

Birçok üretim, parçalarını otomatik depolama ve alma sistemlerinde (ASRS) saklar. Doğru risk azaltma önlemleri uygulanmazsa, bu büyük sistemler personel için tehlikeli olabilir.

🖱️ASRS Risk Reduction Measures Guide

AGV safety can be complex and hard to navigate. See how Fortress contributes to keeping people safe around AGV's here (Coming Soon!)

Lojistik İşleme Tesisi

Lojistik sektörü, mevsimlik işçiler gibi eğitimsiz personele ciddi zarar verebilecek çeşitli büyük makineler içermektedir. Bu nedenle tesisinizdeki tüm personelin paletleyicilerinize ve robotlarınıza erişmesini istemeyebilirsiniz.

Click the link below to learn more about controlling access to

🖱️Palletisers and Robot cells

İşleme paketleri genellikle gerekli elektronik güvenlik cihazlarından veya kontrollerinden herhangi birini kurarken son derece uzun kablo çalıştırmaları gerektiren kilometrelerce konveyör sistemlerini içerir.

Click the link below to find out how Fortress can drastically reduce cabling & installation costs in

🖱️Conveyor Control Systems Guide

Bağlantı nokta -ları

Bunlardan biri Fortress' en yaygın uygulamalar, operatörleri limanlarda çok yaygın olan otomatik lastik lastikli gantry vinçlerden korumaktır.

Bu kadar geniş bir güvenlik alanında, burada bir güvenlik anahtarının neden bu kadar önemli olduğunu öğrenin!

🖱️Automated Rubber Tyred Gantry Cranes Guide

Tren

Bunlardan biri Fortress' en yaygın uygulamalar, operatörleri otomatik lastik lastikli gantry vinçlerden korumaktır.

Bu kadar geniş bir güvenlik alanında, burada bir güvenlik anahtarının neden bu kadar önemli olduğunu öğrenin!

🖱️Automated Rubber Tyred Gantry Cranes Guide

Havalimanları

Hiçbir şey bagajınızın tamamen yanlış ülkeye olmasından daha kötü değildir! Kilometrelerce karmaşık konveyör sistemlerinin birlikte mükemmel çalışması şaşırtıcı değil.

Nasıl olduğunu görün Fortress çözüm, konveyör sistemleri için kurulum baş ağrısından sizi kurtarabilir!

🖱️Conveyor Control Systems Guide

Otomatik Ambar

Fortress personel güvenliği ve optimum verimlilik sağlamak için dünyanın en büyük lojistik ve otomatik depolama şirketlerinden bazılarıyla birlikte çalışır.

🖱️View our automated warehouse process guide here!

Karşılama Merkezi

Fortress personel güvenliği ve optimum verimlilik sağlamak için dünyanın en büyük lojistik ve otomatik depolama şirketlerinden bazılarıyla birlikte çalışır.

🖱️View our fulfilment centre process guide here!

Süper mağaza

Automation is becoming king in the world of superstores as customers are demanding ever shorter lead times for goods and services. Coming soon - the Fortress guide to safeguarding a mini automated storage and retrieval system.

Müşteri

Otomatik lojistik, daha az hata ve daha mutlu müşteri anlamına gelir!

🖱️Contact Us for any advice on machinery safety and productivity in the 3PL Sector!

Packaging / Material Suppliers

Ambalaj üretmek, özellikle makine ve erişim kontrol cihazları üzerinde sert olan tozlu bir işlemdir.

Artık endişelenme. Fortress' amGardpro özellikle bu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış ağır hizmet tipi kilitler!

🖱️amGardpro Range

Makine/Hat Oluşturucular

Ne yapabilir Fortress teklif hattı oluşturucular ve OEM'ler? Çok yakında!

 

 

Learn more about the safety standards, and watch the Fortress Webinar for the Warehouse Automation sector.

Otomasyon için güvenlik çözümleri sağlama konusunda uzmanız

Contact us for tailor guidance and solutions for your machinery safety applications.

Other Fortress Warehouse Automation Applications