Om lagerautomation

Automatiserade lager kan vara bedrägligt farliga för maskinoperatörer och underhållspersonal. Dessa stora anläggningar innehåller ofta automatiska lagrings- och hämtningssystem (ASRS) som sträcker sig över många öar och kräver flera åtkomstpunkter.

Dessutom kommer automatiserade lager sannolikt att ha många olika transportörsystem, robothanteringsutrustning och palletisers som var och en kräver sin egen skydd och åtkomstkontroll förfaranden för att undvika skador på personalen och effektivisera produktiviteten.

 

🚚 Klicka här för att se våra interaktiva säkerhetsguider för maskiner för logistiksektorn 🚚

 

 

Kärnsektorer

För att utforska våra andra kärnindustrier och applikationer, klicka på alternativen nedan:

maskinsäkerhetsexpertis

Håll dig uppdaterad med alla våra tillgängliga resurser, från applikationsguider till maskinsäkerhetsstandarder.

Hitta rätt skydd

Vi vill se till att du hittar rätt lösning för rätt applikation.